Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Hvinningdalskolen
Billedet på sidehoved

Vision og værdigrundlag


Hvinningdalskolens vision

Hvinningdalskolens vision og værdigrundlag bygger på folkeskoleloven, fagenes fælles mål, Silkeborg Kommunes skolepolitik og sammenhængende børne- og ungepolitik samt lærernes professionsideal.

Hvinningdalskolen er skolen, hvor det trygge og forpligtende fællesskab er udgangspunkt for det enkelte barns værdifulde vækst og udvikling som menneske.

Hvinningdalskolen er skolen, hvor den styrende vision er at danne eleverne ikke alene til et arbejdsliv, men til at leve et aktivt og engageret menneskeliv i et demokratisk samfund.

Hvinningdalskolen er skolen, hvor alle børn møder muligheden for at udvikle forudsætninger for at kunne opleve glæde ved de værdier, der har værdi i sig selv.

Hvinningdalskolen er en glad skole!


Hvinningdalskolens værdigrundlag

Skolens værdigrundlag bygger på Silkeborg Kommunes 4 værdier – sammenhæng, dynamik, dialog 
og kvalitet - som læner sig op ad skolens overordnede værdi – glæde.

Det glade barn: har medansvar og medindflydelse i en skole, der tager dem alvorligt i et ansvarsfuldt læringsmiljø. De møder voksne, der i et respektfuldt fællesskab skaber rammer, der medvirker til det enkelte barns alsidige personlige udvikling, og lysten til at lære.

Den glade medarbejder: indgår i et tillidsfuldt samarbejde med skolens ledelse. Medarbejderen tager medansvar i skolens udvikling for herved at sikre glæde ved fællesskab og tryghed i det daglige arbejde. Medarbejderen oplever en ledelse, der værdsætter dem, og som skaber rammer, der giver glæde ved arbejdet.

Den glade forælder: indgår i et ansvarsfuldt samarbejde, der skaber glæde og udvikling for deres barn. Forældre vil møde en dagligdag, der giver deres barn tryghed, selvværd og lyst til at lære. Forældre bidrager til at løfte trivselsopgaven i det fællesskab deres barn indgår i.

Den glade ledelse: er ansvarlig for et arbejdsmiljø, hvor udvikling er nøgleordet, og hvor mødet med medarbejderne bygger på sikkerhed og tryghed. Ledelsen er aktiv medspiller i en medarbejdergruppe, der trives. Ledelsen sikrer, at Hvinningdalskolen skaber læringsrum for alle børn, der er tilmeldt skolen.