Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Hvinningdalskolen
Billedet på sidehoved

Praktisk information


Hvinningdal fritidsdel har pr. 1.august 2014 460 børn fra børnehaveklasse til 6. klasse

På Eidervej ligger SFO afdelingen for 0.-1. årgang og afdelingen for klub 4. årgang ig opefter. På Buskelundvej ligger SFO afdelingen for 2.-3. årgang.
Ud over dette kan vi benytte skolens lokaler såsom sløjd, hal, værksted, musik osv...


Åbningstider i SFO delen:

Mandag til fredag er der åbent kl. 06.30-17.00.
Der serveres morgenmad bestående af cornflakes eller havregryn.
Start dagen med en "God Morgen" til morgenvagten. På samme måde om eftermiddagen, hvor der skal huskes at krydses ud og siges farvel. Det er vigtigt at I helt fra 0. klasse lærer børnene at de selv skal krydse ud.


Telefon:

Kontoret: 8970 2540
0.-1 årgang: 8970 2541
2.-3. årgang: 8970 2545
4.-7. årgang: 8970 2542
Morgenfritter: 8970 2541


Åbnedage og lukkedage:

Vi har naturligvis åbent på alle skoledage.
Vi har lukket de 3 hverdage før påske, fredagen efter kr.himmelfartsdag, samt 3 uger i sommerferien. Hvis der er brug for pasning på disse lukkedage skal det meldes til kommunen, da en institution i kommunen har åbent. Der vil blive givet seddel med hjem ang. tilmelding.


Tilmelding, takster mv.

Se på Silkeborg kommunes hjemmeside under Skoler, SFO og klub om:

  • Tilmelding
  • Udmeldelse
  • Modulændring
  • Takster
  • Pasning på Lukkedage
  • Mål og indhold for SFO


Indmeldelse/Udmeldelse:

Indmeldelse kan ske fra dag til dag.
Udmeldelse er med en måneds varsel - enten til den 1. eller 15. i en måned.

Klubbens åbningstider

4.klasse

Mandage til fredag til kl. 17.00

5. til 6.(7.-9.) klasse

Mandag til fredag til 17.00

Derudover aftenklub tirsdag og onsdag til kl.20.00

5.-6.klasse har mulighed for at købe et lille modul som gælder tirsdag og onsdag fra kl.17.00-20.00 og de kan deltage i vores store arrangementer som overnatning, disko, halloween og Tivoli friheden.

 Priser for klub:

4. klasse 780,- pr. md.

5. klasse 600,- pr. md.

6. klasse 470,- pr. md.

7.klasse og opefter 470 kr.

Det lille modul koster: 5.klasse 370 kr.

                                 6.klasse 290 kr.

Der kan tilkøbes morgenmodul fra 4. klasse og opefter til 575,- pr. md.

 

 


Forsikring:

De personskader børnene kan komme ud for i skolen dækkes normalt af den enkeltes private ullykkesforsikring.
Men ellers har kommunen tegnet en kollektiv ullykkesforsikring for elever i folkeskolen og børn i daginstitution. Her er det en god idé at anmelde tandskader, da der på et senere tidspunkt kan opstå problemer.
Hvis et barn bliver ansvarlig for en skade enten ved forsætlig eller uagtsom handling, er det normalt familiens ansvarsforsikring der dækker.
Vi opfordrer til ikke at lade børnene tage store beløb og genstande af værdi med.
Vi kan ikke påtage os ansvaret for de ting, børnene ødelægger, beskadiger eller mister. Barnet kan eventuelt blive erstatningsansvarlig for skade forvoldt på person eller andres ting.
Det anbefales derfor at undersøge, om I har en familieforsikring, der også omfatter barnets ansvar.
Kun hvis tilskadekomst skyldes fejl eller forsømmelse fra skolens side, kan kommunen blive erstatningsansvarlig.