Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Hvinningdalskolen
Billedet på sidehoved

Praktisk information


Hvinningdal fritidsdel har pr. 1.august 2014 460 børn fra børnehaveklasse til 6. klasse

På Eidervej ligger SFO afdelingen for 0.-1. årgang og afdelingen for klub 4. årgang og opefter. På Buskelundvej ligger SFO afdelingen for 2.-3. årgang.
Ud over dette kan vi benytte skolens lokaler såsom sløjd, hal, værksted, musik osv...


Åbningstider i SFO delen:

Mandag til fredag er der åbent kl. 06.30-17.00.
Der serveres morgenmad bestående af cornflakes eller havregryn.
Start dagen med en "God Morgen" til morgenvagten. På samme måde om eftermiddagen, hvor der skal huskes at krydses ud og siges farvel. Det er vigtigt at I helt fra 0. klasse lærer børnene at de selv skal krydse ud.


Telefon:

Kontoret: 8970 2540
0.-1 årgang: 8970 2541
2.-3. årgang: 8970 2545
4.-7. årgang: 8970 2542
Morgenfritter: 8970 2541


Åbnedage og lukkedage:

Vi har naturligvis åbent på alle skoledage.
Vi har lukket de 3 hverdage før påske, fredagen efter kr.himmelfartsdag, samt 3 uger i sommerferien. Hvis der er brug for pasning på disse lukkedage skal det meldes til kommunen, da en institution i kommunen har åbent. Der vil blive givet seddel med hjem ang. tilmelding.


Tilmelding, takster mv.

 

SFO:

Vi lukker op for vores morgenmodul kl. 6.30 til undervisningen begynder kl. 8.00.

Eftermiddagsmodulerne begynder når undervisningen slutter og til kl. 17.00

Når man har købt en heldagsmodul, har forældrene betalt for at børnene kan komme både morgen og eftermiddag.

I sommerferien tilbydes fælles kommunal feriepasning i uge 28-29-30. Hvis man kun har et morgenmodul, skal man tilkøbe et eftermiddagsmodul for kunne få passet sit barn hele dagen i ferien.

Klub:

Vi har et lille klubmodul (250 timer årligt), som er aftenklub for 5-6 årg. Samt større aktiviteter.

Vi har et stort klubmodul (480 timer årligt) som er fra barnet har fri fra skole og til kl. 17.00, samt aftenklub og større aktiviteter.

I sommerferieperioden - uge 28-29-30 - er det ikke muligt at få passet klubbørn. I den øvrige del af sommerferien tilbyder vi klubbørn pasning.


Indmeldelse/Udmeldelse:

Indmeldelse kan ske fra dag til dag.
Udmeldelse er med en måneds varsel - enten til den 1. eller 15. i en måned.

 


Forsikring:

https://hvinningdalskolen.skoleporten.dk/sp/file/a3a07d7d-79fc-408a-b995-720afc8a30c2