Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Eidervej 50, 8600 Silkeborg
  • 89 70 25 50
  • Hvinningdal.skole@silkeborg.dk
  • Hvinningdalskolen
Billedet på sidehoved

Informationsmøde for forældre

Kommunes Elev IT-strategi samt Hvinningdalmodel 2.0

Årgangdagen er et af de nye tiltag. Årgangdagen er et af de nye tiltag.
Onsdag d. 26.8 blev der afholdt informationsmøder for forældrene på Hvinningdalskolen.
Til det første møde vedrørende Silkeborg Kommunes Elev IT-strategi (Bring Your Own Device - BYOD) var ca. 100 forældre mødt frem for at høre om tankerne bag strategien, og hvorledes den bliver udfoldet på Hvinningdalskolen.
Slides og hjælp til indkøb og det mere tekniske følger på Forældreintra, så snart vi modtager rabatkoderne fra den flinke forælder, der har forhandlet dette hjem.
Til informationsmødet vedrørende Hvinningdalmodel 2.0 af skolereformen var der mødt ca. 320 forældre op. På mødet gennemgik ledelsen centrale og relevante indsatsområder/fokusområder for skoleåret 2015-2016.
Ledelsen arbejder i øjeblikket på at samle op på div. tilbagemeldinger fra forældregruppen og sætter herefter opslag på Forældreintra, der gerne skulle give respons på tilbagemeldingerne.
Ledelsen takker for godt fremmøde og engagerede forældre.
Venlig hilsen Niels Folke
Ingen aktuelle dokumenter
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
Ingen aktuelle opslag